pro-vitamin A - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ماجرای جالب موز طلایی تراریخته چیست؟

    ماجرای جالب موز طلایی تراریخته چیست؟

    محققان بین المللی کشاورزی وعلوم زیستی با تلاش زیاد توانستند با انتقال ژن و اصلاح ژنتیکی، موز طلایی تراریخته را تولید کنند که به میزان قابل توجهی سطوح pro-vitamin A را داراست.