spam - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تفاوت میان spam و Email Marketing که دانستن آن لازم است

    تفاوت میان spam و Email Marketing که دانستن آن لازم است

    بسیاری از افراد spam و Email Marketing را یکی می‌دانند و یا حداقل آن‌ها را در یک خانواده جای می‌دهند، اما آیا این دو با یکدیگر متفاوتند؟! اول فارس | داشن رسانه ای :  همه ما با spam‌ های مزاحم و همچنین پدیده‌ای به نام ایمیل مارکتینگ که شاخه‌ای از بازاریابی است آشنایی داریم و […]