wearable muscle - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • آیا میتوان با «عضله های پوشیدنی» قدرت بازو ها را افزایش داد؟

    آیا میتوان با «عضله های پوشیدنی» قدرت بازو ها را افزایش داد؟

    محققان دانشگاه ETH Zurich سوییس گجت پوشیدنی طراحی کرده‌اند که می‌تواند زور بازوی افراد را تقویت کند و هم برای افراد با ضعف ناتوانایی جسمی و هم برای افراد سالم کاربرد دارد. چند سالی می‌شود که ربات‌ها و پوشیدنی‌های مخصوص در حال توسعه هستند تا سبب سهولت در کار و زندگی انسان‌ها شود. به عنوان […]